Vill du känna större trygghet i ditt ledarskap?

Har du utmaningar med dina medarbetare?

Jag erbjuder dig som ledare, coachning och stöd i HR-relaterade frågor.

Som chef och ledare har man en intressant, rolig och ibland utmanande roll.


Förutom att leda affärsverksamheten har man ett uppdrag att även leda personal och då är det bra att ha en erfaren och kompetent HR-person vid sin sida. Jag kan erbjuda coachning och stöd i en rad sådana situationer.

Det kan röra allt från rekryteringar, organisationsförändringar, fackliga dialoger eller teamaktiviteter.

Jag kan också hjälpa dig om du har motivations- och prestationssvårigheter hos medarbetare.

Områden jag kan hjälpa er med


Utmaningar med en medarbetare

Har du medarbetare som inte riktigt fungerar?

Det kan exempelvis grunda sig i motivations-

eller prestationssvårigheter. Här krävs en insats från dig som ledare och ju förr dess bättre. Om utmaningarna hanteras tidigt kan de stora problemen undvikas. Jag coachar och vägleder dig utifrån varje unik situation.

Teamaktiviteter

Vill du öka teamkänslan för att ni ska bli ett ännu bättre team? Eller har du utmaningar med samarbetet i teamet?En gemensam aktivitet kan vara till stor nytta. Jag hjälper dig att arrangera lämpliga aktiviteter och självklart coachar och vägleder jag även dig som ledare.

Bollplank

Jag kan också vara ett bollplank och en coach för den som vill känna större trygghet i det egna ledarskapet.

Med gedigen erfarenhet från nära samarbete i HR-frågor med chefer på olika nivåer, har jag en bred och väletablerad kompetens.

Min lugna, trygga personlighet ger en god grund för en öppen och förtroendefull dialog kring ledarskapets olika utmaningar.

Fackliga dialoger

Hur fungerar din dialog med fackliga representanter? Min erfarenhet har visat att genom goda relationer och öppen dialog så får man konstruktiva samtal och förhandlingar med goda resultat. Utifrån din aktuella situation ger jag råd och vägledning.

Rekrytering

Känner du dig osäker när du ska rekrytera nya medarbetare? Beaktar du alla aspekter av en kandidats kompetens, erfarenheter och egenskaper? Jag hjälper dig att formulera kravprofil samt bistår vid intervjuer och urval.

Om mig


Efter mer än 30 år som anställd tog jag steget att starta mitt eget företag Works by Pia. Det har gett mig möjlighet att kombinera två helt olika typer av arbete som båda ligger mig varmt om hjärtat - ledarcoachning och konst. Företaget har sin bas i Alingsås men jag arbetar i hela västsverige. Och jag är fylld av energi och arbetsglädje!


Mitt tidigare arbetsliv har gett mig över 25 års erfarenhet av HR-frågor i nära samarbete med chefer på alla olika nivåer i ett stort företag. Jag har skaffat mig en bred och väletablerad kompetens inom detta område. Det som alltid har varit mest givande i mitt HR-arbete har varit att agera bollplank, stöd och coach till chefer i deras ledaruppdrag. Nu erbjuder jag just detta på konsultbasis till chefer som ibland vill ha en erfaren och trygg HR-person vid sin sida.


Jag började måla akvarell sommaren 2018 och nu har även keramiken tillkommit. Att ge sig in i konstnärsvärlden har varit, och är fortfarande, otroligt utvecklande och roligt. Jag är ödmjukt förundrad över hur mycket jag har lyckats åstadkomma på så kort tid. Och jag är djupt tacksam över den fina respons jag får på min konst!

Kontakta mig gärna!

Email

pia.carlsson@worksbypia.se

Telefon

0708-219113